NUWE BESTUURDER AANGESTEL BY HUIS ANDREW MURRAY (HAM), WELLINGTON EN HUIS VAN HEERDE (HVH), MOORREESBURG KINDER- EN JEUGSORGSENTRUMS.

Jaco HolthausenHAM en HvH Kinder- en Jeugsorgsentrums is nie-winsgewende organisasies en geregistreerde programme van Badisa wat vanuit ‘n Christelike lewensbeskouing die volledige ontwikkeling van kinders bevorder. ‘n Multi-dissiplinêre span strewe om op religieuse, opvoedkundige, fisiese, sosiale en psigiese terrein kinders te ontwikkel om hulle as gebalanseerde volwassenes voor te berei, sodat hulle as verantwoordelike landsburgers hul plek in die samelewing kan volstaan.

Jaco Holtzhausen is op 4 Mei 2020 as bestuurder van beide sentrums aangestel. Hy is ‘n 57-jarige boorling van Prieska. Hy het sy B.Com Hons Graad by Kovsies voltooi, het ‘n lang diensrekord in bankwese, was deeltydse dosent by Kovsies bestuurskool en het ook ‘n sentrum vir verstandelike gestremde volwassenes bestuur. Sy uitstaande karaktereienskap is sy diepe godsdienstige Christelike geloof.

Die beheerraad, personeel en spesiale kinders verwelkom Jaco en sy gesin en wens hulle alle sterkte toe.

HAM/HvH Beheerraad, Personeel en Spesiale kinders 12 Mei 2020