Heinrich Gabler, Oud-inwoner van Huis Andrew Murray word gekroon as Mnr Suid-Africa

62338839 448892569244330 8705557740128305152 n10 Junie 2019

“Die beheerraad, bestuur, pesoneel en kinders van Huis Andrew Murray (HAM) wens Heinrich Gabler hartlik geluk met sy kroning as Mnr Suid-Afrika. As oud-inwoner van Huis Andrew Murray is Heinrich aktief betrokke by die werksaamhede van Huis Andrew Murray. As motiveringspreker tree hy gereeld op by funksies en byeenkomste van HAM en streef daarna om ‘n verskil te maak in die lewens van kinders Huis Andrew Murray is ‘n kinder- en jeugsorgsentrum wat vanuit ‘n Christelike lewensbeskouing die volledige en gesonde ontwikkeling van kinders bevorder op religieuse, opvoedkundige, fisiese, sosiale en psigiese terrein d.m.v. die benutting van multi-dissiplinere dienste. Dit word gedoen sodat kinders in staat gestel kan word om sy of haar plek as gebalanseerde volwassene en verantwoordelike landsburger vol te staan.

Heinrich het per geleentheid die volgende opmerking gemaak: “Dit was die beste plek vir my in daardie stadium van my lewe. Dankie aan elke huismoeder wat so mooi omsien na al die kinders.” Huis Andrew Murray se beste wense vergesel Heinrich vir die toekoms. HAM Beheerraad, Bestuur, Personeel en spesiale kinders