Kinder- en Jeugsorsentrum (kinderhuis) vier hul 120ste Verjaardag

"Ons het hulle te veel aangesien en oor die hoof gesien as te klein en van te geringe waarde; ons het gemeen om in die toekoms, as daar iets van hulle geword het, aan hulle te arbei