PERSVRYSTELLING: Huis Andrew Murray Boorgat Projek

Huis Andrew Murray (HAM) Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n geregistreerde Nie-winsgewende organisasie wat 24 uur versorgingsdienste verskaf aan 150 sorgbehoewende kinders tussen

PERSVRYSTELLING: Huis Andrew Murray Boorgat Projek 6 Julie 2017 Huis Andrew Murray (HAM) Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n geregistreerde Nie-winsgewende organisasie wat 24 uur versorgingsdienste verskaf aan 150 sorgbehoewende kinders tussen die ouderdom van 1 tot 18 jaar wie in 12 huiseenhede woon. Daagliks word water aangewend vir sanitere doeleindes, washuisgebruik, skoonmaakdienste, sowel as voedselvoorbereiding. Watergebruik is dus van uiters belang vir ons dienslewering aan ons kinders. Op Donderdag 6 Julie 2017 het HAM borrelende boorgatwater ontdek op 120m diep. Die doelwit van die boorgatprojek is om waterkostes te verminder oor ‘n langtermyn. HAM wil baie graag vir DGB bedank as donateur en Cape Drilling vir hul professionele diens. Op die foto is HAM personeel om die loodsing van die projek te vier. HAM vier volgende jaar hul 120 verjaarsdag en ons nooi alle belangstellende vennote om hul kontak te kom om deel van die feesvieringe te wees. Kontak ons asb by 021 873 3834 indien u belangstel in ons “Christmas in July Shoe Box Project” – Saterdag 29 Julie 2017, High Tea – Saterdag 30 September 2017 en Gholfdag – Vrydag 20 Oktober 2017, Back to School Projek – Oktober 2017 – Februarie 2018, Christmas Shoe Box Project – 30 November 2017.